Aktuellt

Bostadsrättsföreningen Solhjulet

Bostadsrättsföreningen Solhjulet - i Edsberg, Sollentuna - är en bostadsrättsförening som består av närmare 700 stycken bostadsrätter, ett fåtal hyresrätter och kommersiella lokaler. Föreningen är den största privata fastighetsägaren i kommunen och har av branschorganisationen Fastighetsägarna tilldelats utmärkelsen "Årets bostadsrättsförening". Redan i motiveringen till den utmärkelsen nämns föreningens långsiktiga informationsarbete - och under hösten 2009 vann föreningen Svenska Publishing Priset i kategorin "årsredoviningar för organisationer". 

Husen är byggda i början på 60-talet efter ritningar av den kända arkitekten Ernst Grönwall, som även ritat biografen Draken. Trädgårdsanläggningen omkring husen utformades samtidigt av trädgårdsarkitekten Eric Anjou. Föreningen har tilldelats Sollentuna Kommuns byggnadsvårdsdiplom för "föredömlig förvaltning".

Föreningen fyllde femtio år den 13 maj 2009 och uppvaktades  då av Edsbacka Krog (två stjärnor i Guide Michelin) med en ny- och specialkomponerad desert - Bavaroise Ernst Grönwall.

Föreningen bedriver ett aktivt arbete för att "minska sin miljöpåverkan". Det sker bland annat genom effektiv hushållning av fjärrvärme och elektricitet - något som minskar utsläppen av det som populärt kallas "växthusgaser". Detta hushållningsarbete bidrar också till de mycket låga månadsavgifterna. Källsortering finns - men med tillgång till fortsatt öppna sopnedkast.

Mitt i föreningen finns en stor egen parkanläggning, ett antal egna lekplatser och föreningen gränsar mot naturreservatet Rösjöskogen.

Varje år genomförs en boendeenkät och över 98 procent av de som äger lägenhet i något av föreningens 20 hus "skulle rekommendera en vän att flytta hit".