Styrelsen vinnlägger sig särskilt om att hantera beslut om medlemskap snabbt - normalt klarar vi det på mindre än en vecka. En förutsättning för så snabb handläggning - och för den delen handläggning över huvud taget - är att vi får vår stadgeenliga blankett ifylld.

Denna blankett är alltså ett krav enligt föreningens stagar och utan den kan medlemskap aldrig beviljas.

Ifylld blanketten postas till:
Brf Solhjulet
c/o AB Y Revision
Högbergsgatan 30 A
116 20 STOCKHOLM

Ladda hem blanketten för medlemskap