Onsdagen den 2 maj kommer vi byta ut uttjänta delar i en av elcentralerna, vilket innebär att elen kommer vara avstängd i stora delar av fastigheten. Det gäller Kruthornsvägen 50, grovtvättstugan samt hobbylokalerna. Det kan eventuellt påverka andra funktioner som internet och bokning av tvättstugor.

Arbetet kommer att ske mellan 08:00 – 16:00.

Wednesday, May 2, we will replace extinguished parts in one of the power plants, which means that the electricity will be shut down in large parts of the property. This applies to Kruthornsvägen 50, the coarse laundry and the hobby rooms. It may affect other features such as internet and reservation of laundry.

The work will take place between 08:00 and 16:00.