För dig som är reguljär besökare av vår hemsida kan notera att hemsidan ser just nu lite annorlunda ut samt att mycket av den nyttiga informationen du tidigare fanns att hitta här inte längre går att finna. Vi jobbar på att återställa all information och även förbättra hemsidan under hela sommaren.

Önskar du boka grovtvätstugan så klickar du dig in till http://tvatt.solhjulet.se så ser allt ut som du är van med.

Behöver du komma i kontakt med någon i föreningen så har växel öppet dygnet runt som du når på 08-96 14 20.