Alla lägenheter i Solhjulet har en så kallad Inre reparationsfond kopplad till sig. Kort och gott avsätts en liten summa pengar varje månad av den månadsavgift du betalar till ett speciell fond. 
Denna fond följer med lägenheten och kan användas av den boende till inre reparationer i lägenheten.

Avsättningen finns angiven i stadgarna och paragrafen lyder

36 § Fonden för inre reparationer bildas genom årliga inbetalningar med lägst 0,3% av lägenhetens anskaffningskostnad och föres för varje lägenhet på särskilt konto. Bostadsrättshavare disponerar sin lägenhetsandel i fonden för utförda reparationer inom lägenheten i den mån reparationerna godkänts eller beslutat av styrelsen. Övergår bostadsrätt till ny innehavare skall erforderlig reparation i första hand bekostas med medel ur den på lägenheten belöpande delen av fonden.

Önskar man nyttja den inre reparationsfonden så behöver du fylla i och posta blanketten "Ansökan om uttag från inre reparationsfonden"

 

Adressen denna blankett ska postas till finner du på sidan Kontakta oss