Under fyra år från 2008 genomfördes en renovering av samtliga spillvattenrör (stammar).

Under fyra år med start 2008 och slut 2011 genomför föreningen det största underhållsprojektet i föreningens femtioåriga historia.
I projektet ingår att samtliga 700 lägenheter stamrenoveras – eller »relinas« som det egentligen heter.

Röranalys, fick uppdraget att klä insidan av närmare 4 kilometer avloppsrör men plast.
Relingen gjordes inifrån lägenheterna då personal från Röranalys jobbade i alla lägenheter i en eller två veckor beroende på hur avloppssystemet är konstruerat.
De ursprungliga avloppsrören är tillverkade av gjutjärn och sådana håller normalt omkring 40 eller 50 år.
Därefter är gjutjärnet så angripet (»grafiterde«) att det finns stor risk för hål i ledningarna, med vattenskador som följd.

Reliningen innebär att rörens insida kläs med ett lager av plast och detta förlänger hållbarheten med många år – den bästa uppskattningen just nu är omkring 20 år.
Det Om den egna lägenhetens skick är med andra ord precis lika länge som man räknar med att ett helt nyrenoverat badrum håller.

Reliningen tog fyra till femdagar per stamledning, att jämföra med ett mer traditionellt stambyte som innebär att man får bo i en dammig byggarbetsplats i minst 10 veckor.