Under fyra år från 2008 genomfördes en renovering av samtliga spillvattenrör (stammar).